La botiga del palet

Disseny d’interior de La botiga del palet

Client

La botiga del palet

de l’empresa Casas recuperació de palets

Projecte

Disseny d’interior de La botiga del palet

de l’empresa www.casaspalets.com

Data

Juny 2016