factoria inspira model canvas

Quan un emprenedor té una idea de negoci o una empresa ha d’innovar en un nou servei una de les metodologies utilitzades és el  Business model canvas aquesta metodologia que s’utilitza per a elaborar un pla d’empresa o reformular-ne alguna part. Va ser creada per Alex Ostenwalder en col·laboració amb Yves Pigneur l’any 2010 i publicada en el llibre Business model generation. Aquesta eina permet crear, analitzar i visualitzar de forma clara els components d’un pla d’empresa.  

Si l’empresa és de nova creació es comença per definir a què es dedicarà i, seguidament, a aclarir a quins segments de clients es dirigirà i quina proposta de valor, ja sigui en serveis o productes, oferirà. Posteriorment cal detectar per quins canals de distribució aquesta empresa farà arribar el seu producte o servei als seus clients i quina relació hi establirà.

 

Autor. Pablo Peñalver

Business model canvas visual

Aquí pots veure com s’estructura el Canvas a nivell visual.

Canvas-catala-esquema

 

Segments de clients

Els clients són la base i el motiu d’existència del nostre negoci. En aquest sentit ens hauriem de poder respondre una sèrie de qüestions en relació al negoci que volem iniciar o reformular.

A quin tipus de client ens dirigim? Quins segments de clients tenim en compte?  Quins són els prioritaris?

Cal tenir clar si ens  dirigim al gran públic, al mercat en general a un sector o nínxol de mercat concret. Si hi ha més d’un segment de clients, s’estableix algun tipus de relació entre ells?

Proposta de valor

La proposta de valor ha de tenir en compte diferents aspectes relacionats amb l’activitat de la nostra empresa i, posteriorment, caldrà donar resposta a les següents qüestions:

Quina necessitat satisfem als clients? Quin problema solucionem als clients? Quin valor afegit estem oferint als clients? Quins beneficis aporta als clients el nostre producte o servei?

Les variables a tenir en compte poden ser, entre d’altres, la novetat, un millor rendiment, la personalització, el preu, etc.

Canals de distribució

El producte o servei el fem arribar als nostres clients a través d’uns canals de distribució i, posteriorment, també podrem avaluar la satisfacció de la nostra proposta de valor. El canal de distribució problablement no serà el mateix si es tracta d’un producte tangible o d’un servei. Quins són aquests canals de distribució? Poden ser presencials a través d’una botiga, establiment o local o virtuals a través d’una plataforma web, xarxes socials, etc.

Relació amb el client

Algunes qüestions a tenir en compte en aquest apartat seran: El nostre producte/servei serà del tipus auto-servei? Hi haurà atenció personalitzada? Donarem als clients un servei de post-venta?

Fonts d’ingressos

En aquest apartat definirem tot allò relacionat amb les fonts d’ingressos que tindrem i d’on provindran. Quina quantitat de diners pot pagar el client pel nostre producte o servei? Amb quin termini de temps ens ho pagarà? Quin marge de benefici n’obtindrem?

Recursos clau

Hem de tenir en compte quins recursos necessitarem per desenvolupar el negoci i de quin tipus seràn. (Físics, humans, financers, intel·lectuals -drets d’autor, marques, patents, dades-, etc.) 

Per exemple: un local on vendre els productes o impartir els cursos, un projector per fer presentacions, etc

Activitats clau

Aquí caldrà especificar de manera detallada quins son els productes o serveis que oferirem als nostres clients. També haurem de definir quines activitats pensarem per fer arribar el nostre producte o servei al client a través dels canals de distribució. Com produïrem el nostre producte/servei? Com el comercialitzarem? Com ens finançarem fins que no arribem al “punt mort” (el resultat de despeses=ingressos)?

Socis clau

En aquest apartat ens hem de preguntar, qui són els nostres socis clau? Amb qui establirem aliances estratègiques? Quins seràn els nostres proveïdors?

Estructura de costos

Els costos més rellevants del nostre model de negoci. Quins recursos clau tenen més cost, i quin és aquest cost? Quines activitats clau tenen més cost i quin és  aquest cost?

Estructura de costos = Costos fixes+ Costos variables

Per exemple: Costos fixes: autònoms, lloguer despatx, manteniment web, mòbils, material oficina+ benzina, dietes, varis, sou 

 

 Model canvas en video

 

 

Bibliografia i fonts de consulta:

http://javiermegias.com/blog/2011/11/herramientas-el-lienzo-de-modelos-de-negocio-business-model-canvas/

http://www.presentable.es/consejos-practicos/presentaciones-para-emprendedores-el-business-model-canvas/

http://www.anella.cat/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/28478970/Que-es-el-Business-Model-Canvas

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *