Identitat corporativa i logotip

A continuació t’expliquem alguns conceptes relacionats amb la marca, la identitat corporativa, el logotip, etc que a vegades es solen confondre.

Naming

Per crear una marca, cal começar per trobar un «nom» adeqüat. En el mon de la comunicació, el disseny i la publicitat, tot té un significat. Des de Factoria Inspira i Factoria de Lletres ens encarreguem de trobar el nom adeqüat per la teva empresa, organització, institució, producte, servei, etc… i que marcarà la seva identitat. 

Marca

El disseny o definició visual de la marca passarà a ser el logotip

Un logotip, també anomenat logo, és un simbol, una construcció gràfica, que s’utilitza per identificar visualment una marca, empresa, institució, organització, etc

isologo golden apple

Hi ha diferents tipologies de logotips, aquí te n’expliquem les característiques de cadascuna d’elles:

Hi ha diferents tipologies de logotips, aquí te n’expliquem les característiques de cadascuna d’elles:

Logotip o Logo

Tot i que aquest és el més comunment conegut, un logotip és un disseny exclusivament tipogràfic (només les lletres), que configura la imatge de marca:

logos web factoria inspira

Imagotip (imatge + tipografia)

Els imagotips son els que contenen una imatge i una tipografia o texte. Aquests dos elements estan units en un mateix concepte i els dos configuren la imatge de la marca, però els dos elements text i imatge no es troben units en una sola imatge com en els Isologos. En aquest cas si separem la imatge i el text la marca es pot identificar de manera clara amb qualsevol dels 2 elements per separat.

imagotip exemple

Isologo

Els Isologos tenen un concepte similarals imagotips, estan composat de text i imatge, però es diferencien dels imagotips en que el text i la imatge estan units i compilats en uns sola imatge, i si separem el text de la imatge la marca perd el seu concepte, no es pot identificar clarament

isologo exeple

 

Isotip

Els isotips només contenen una imatge o icona construida a partir de tipografia que comuniquen i expresen de forma simbólica a la marca sense necessitat d’anomenar-la en la seva totalitat tipogràficament o amb lletres.

Es divideixen en 6 tipologies

Monograma

Imatge que representa a la marca formada per una o vàries inicials de manera lliure, creant una nova imatge a partir de les inicials.

Pictograma

Figures simbòliques abstractes o figuratives que acompanyen al logotip de una marca. Poden anar soles o acompanyades de la tipografia de la marca.

Anagrama

El formen la unió de vàries sil·labes, els anagrames s’utilitzen habitualment si el nom de la marca és molt llarg, i el que busquen és reduir el nom per crear més impacte i record de la marca al client.

* Sigla: Similar al Monograma, es la utilización de las iniciales de la marca, pero en este caso de forma legible, de manera que se puedan mencionar de forma separada.

* Inicial: Representa la marca utilizando solo la primera letra de su nombre

* Firma: La firma puede parecer en su estructura al Logotipo pero su diferencia con este, es la autenticidad que maneja la firma al momento de ser plasmada, es distinto tu firma personal a una firma hecha con una tipografía de tipo Script.